9: Om att acceptera sin dyslexi

Gro och Louise pratar med Rebecca som går på gymnasiet om att acceptera sin dyslexi.