6: Hur blir man en bra DysseLärare?

Gro och Louise gör en intervju med sin gymnasielärare Annika som berättar hur hon tänker för att underlätta för elever med dyslexi.