5: Om läsning och talsyntes

I avsnitt 5 av DyssePodden berättar Tor Ghai som utvecklat TorTalk om hur talsyntes förändrat hans liv.