4: Hur går en dyslexiutredning till?

I avsnitt 4 av DyssePodden gör Louise och Gro en intervju med Logoped Sofia Grunér.