27: Intervju med Kalle Moraeus

Simon intervjuar musikern Kalle Moraeus om hur det varit för honom att ha dyslexi.