24: Dyslexi och matematik

Simon intervjuar Logoped Markus Björnström om hur dyslexi kan påverka matematiken.