19: Talsyntes – varför det är bra att läsa med öronen

Simon intervjuar Logoped Sofia Grunér om talsyntes som hon forskat om.