14: Hur kan dyslexi påverka vardagen?

Stephani och Simon delar med sig av saker de har svårt med i vardagen och hur de lärt sig hantera några av dem.