13: Stephani’s sommarprat

Om hur det var att få reda på att hon har dyslexi och vad det har betytt för henne.