12: Hur berättar man för kompisar att man har dyslexi?

Simon och Stephani delar med sig av erfarenheter om att berätta för kompisar.