11: Om Nationella Proven – Vilka anpassningar har jag rätt till?

Stephani och Simon pratar med Rektor Camilla Simonsson på Eneskolan och Maj Götefelt på skolverket.