Använder du talsyntes (ex. ClaroRead) för att lyssna på texter?
3 votes
Gro

Gro

Ja men jag skulle kunna använda den mer.


Louise

Louise

Ja, den är ett viktigt hjälpmedel för mig, jag lyssnar på artiklar och mina egna arbeten med den.