Har du berättat för dina klasskompisar att du har dyslexi?
7 votes

Stephani

Ja, det har jag. Det gjorde jag för min klass redan första veckan när jag började gymnasiet. Det kändes som en lättnad eftersom jag fick reda på att flera andra också har dyslexi.


Simon

Ja, jag berättade det direkt när jag fick min diagnos och har också berättat det för min nya klasskompisar. Det kändes bra att berätta det så att de inte funderar på varför jag använder dator och så.